Nyt fra Digitaliseringsstyrelsen
28/04- 2021

Nyt om digital inklusion - april 2021

 
Kære læser

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: 
 
  • Coronapas og ikke-digitale borgere
  • Sådan kommer coronapas-appen til at se ud
  • Tilgængelighedstest af kommende sundhedskort-app
  • Digitaliseringsstyrelsens brugerpanel
  • Mødet i Netværk for digital inklusion den 23. marts 2021
  • Nyt fra netværket: Interview med Mette Davidsen fra Ligeværd
  • Opdatering af digital inklusion på digst.dk
Som et nyere tiltag bringer vi hver gang et kort interview med nogle af dem, der arbejder med digital inklusion. Denne gang har vi talt med Ligeværd. Hvis du gerne vil dele ny viden, materialer eller andet med netværket, så kontakt os på digitalinklusion@digst.dk.

Nyhedsbrevet er udformet, så du kan klippe de dele af nyhedsbrevet ud, der er relevante for jeres medlemmer eller målgrupper. Du kan frit anvende indholdet på egne platforme, i nyhedsbreve eller andre steder, der giver mening.

Som altid er du meget velkommen til at kommentere på indholdet eller sende forslag til emner på vores mail digitalinklusion@digst.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg er ikke-digital og skal vise et coronapas?

 
senior med computer
Nu kan du igen tage til frisør, komme ud og spise og tage på museer og biblioteker. Fælles for de nævnte aktiviteter er, at du skal kunne fremvise et coronapas.

Men hvad gør du, hvis du ikke har en smartphone eller et NemID? Det er der heldigvis råd for. Borgere, der ikke bruger de digitale løsninger, har nemlig mulighed for at få fysisk dokumentation på både test og vaccination.
» Læs mere og find gode råd på coronasmitte.dk

Sådan kommer coronapas-appen til at se ud

 
coronapas-app
Arbejdet med udviklingen af det digitale coronapas er i fuld gang. Passet udvikles som en brugervenlig og sikker app.
 
Se her, hvordan passet i hovedtræk vil se ud.
» Læs nyheden på digst.dk

Tilgængelighedstest af kommende sundhedskort-app

 
Sundhedskort-app
Nu er det slut med at glemme dit sundhedskort, når du skal til lægen. Den 1. juni 2021 lanceres sundhedskort-appen som et frivilligt supplement til det velkendte gule sundhedskort. Appen fungerer som gyldigt sundhedskort på lige fod med det fysiske sundhedskort og kan bruges til de samme formål.

Sundhedskort-appen bliver også tilgængelig for it-udfordrede borgere. I uge 18 bliver tilgængeligheden i appen nemlig testet med venlig hjælp af frivillige fra blandt andet Netværk for digital inklusion.

Sundhedskort-appen bliver udviklet og lanceret i samarbejde med Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner.
» Læs mere om det digitale sundhedskort på digst.dk

Har du lyst til at hjælpe os med at udvikle offentlige it-løsninger? Meld dig til brugerpanelet

 
brugerpanel
 
I Digitaliseringsstyrelsen udvikler vi løbende nye løsninger og forbedrer eksisterende – og det har vi brug for din hjælp til.

Derfor har vi et brugerpanel, hvor interesserede kan tilmelde sig. I brugerpanelet vil vi gerne høre din mening om de idéer og konkrete løsninger, vi arbejder med i Digitaliseringsstyrelsen. På den måde kan du hjælpe os med at udvikle løsninger, der passer til brugernes behov - også de brugere, som har brug for hjælp til at kommunikere med offentlige myndigheder.

Når du tilmelder dig panelet, har du mulighed for at svare på, hvordan du gerne vil deltage i brugerpanelet. Du deltager selvfølgelig kun, når du har tid og lyst.
» Læs mere og tilmeld dig brugerpanelet på digst.dk

Møde i Netværk for digital inklusion

 
netværksmøde
Den 23. marts 2021 var der virtuelt møde i Netværk for digital inklusion, hvor ca. 50 aktive og nysgerrige medlemsorganisationer deltog.
 
På mødet var der blandt andet oplæg om: Status på MitID og Digital Post, status på det kommende digitale sundhedskort og coronapas, ligesom der også blev givet en orientering om den kommende fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, som netværket har leveret inputs til.
» Læs mere om netværksmødet på digst.dk

Nyt fra netværket: Ligeværd

 
Foreningen Ligeværd sætter fokus på identitetstyveri gennem et nyt dialogbaseret læringsbrætspil "Stop identitetstyven". Brætspillet bliver i dag anvendt i undervisningen på Ligeværds ca. 100 skoler og uddannelsessteder i hele landet.

Vi har stillet fire spørgsmål til Mette Davidsen, Projektleder og udviklingskonsulent, hos Ligeværd:
 
Hvad er baggrunden for at udvikle materialet?
”Langt de fleste af de børn, unge og voksne, som Ligeværd har berøring med, har kognitive udfordringer. Desværre er netop denne gruppe særligt udsat for kriminelles svindel.
Fra Ligeværds ca. 100 skoler og uddannelsessteder for unge med særlige behov er vi blevet gjort opmærksom på udfordringerne med identitetstyveri. Der var derfor ønske om et materiale om, hvordan man beskytter sig mod identitetstyveri. Vi har fået støtte af Offerfonden til en særlig indsats for ofre for identitetstyveri og til udviklingen af læringsbrætspillet ”Stop identitetstyven”.
 
Hvilke aldersgrupper kan anvende materialet?
”Stop identitetstyven” er designet, så det ikke kræver særlige sproglige- eller læsefærdigheder. Brætspillet kan derfor anvendes af en meget bred brugergruppe.
Aldersmæssigt er det vores erfaring, at spillet finder god anvendelse i udskolingsklasser i folkeskolens almenforløb. For unge og voksne med særlige behov er der tilsyneladende ingen øvre aldersgrænse. ”Stop identitetstyven” er meget relevant fra de ældste grundskoleklasser til specialefterskoleniveau og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser. Vi har ligeledes med stor succes brugt spillene i en række af vores klubber, hvor medlemmerne er op til 45 år”.
 
Hvilken feedback har I fået på materialet?
"Brætspillet ”Stop identitetstyven” gør det muligt for spillerne at tale om deres oplevelser med identitetstyve og samtidig blive mindet om, hvad identitetstyveri er. Noget som er vigtigt for unge med særlig behov, fordi de er dårlige til at spørge om hjælp.
Værktøjets udformning som et brætspil er vigtigt for at skabe motivation for at tage hul på et emne, der kan være komplekst og forbundet med følelsen af skyld og skam. Når man spiller ”Stop identitetstyven” er alle sammen om at stoppe tyven, og vi hjælper hinanden.
Derudover giver spillet mulighed for gentagelse og aktiv deltagelse, hvilket er vigtigt for at kunne tilegne sig ny viden og genkende identitetstyveri, hvis spillerne møder denne form for kriminalitet."
 
Hvad får I ud af at være en del af Netværk for digital inklusion?
"Ligeværds deltagelse i Netværk for digital inklusion har stor betydning for, at Ligeværd kan støtte unge og voksne med særlige behov og de ressourcepersoner, der hjælper dem i deres hverdag, med at være klædt på til at være digitale i kontakten med det offentlige.
Gennem deltagelse i netværket får Ligeværd både information, som er vigtig for medlemmerne, og mulighed for at kvalificere nye løsninger og tiltag, så de også bliver tilgængelige for unge og voksne med særlige behov. Derudover giver netværket mulighed for at danne netværk mellem netværksdeltagerne, så der opstår nye samarbejder. Et eksempel på dette har været et samarbejde mellem Telecenter Danmark og Unge For Ligeværd i Storkøbenhavn om et arrangement om fake news."


» Læs mere om Ligeværds arbejde med identitetstyveri på ligeværd.dk

Vidste du, at vi har opdateret siderne for digital inklusion?

Vi har gjort forårsrent og givet indholdssiderne om digital inklusion på digst.dk en opgradering. Målet har været at skabe en bedre sammenhæng i menuen og de forskellige undersider om digital inklusion.
 
Under siden digital inklusion på digst.dk kan du finde en række forskellige vejledningsmaterialer -  der ligger blandt andet forskellige tegnsprogstolkede videoer, der fortæller om alt fra NemID-nøgleappen til gode råd om en sikker hverdag. Du kan også prøve læringsmiljøet demo.borger.dk, hvor du i et lukket og fiktivt miljø, kan blive fortrolig med, hvordan du logge ind med et NemID, og hvordan du modtager og sender Digital Post.
» Læs mere og find vejledninger på digst.dk

Opdateret privatlivspolitik

Siden udsendelsen af det seneste nyhedsbrev har vi opdateret vores privatlivspolitik. Du kan som altid orientere dig i den nuværende version på vores hjemmeside.
» Læs privatlivspolitikken på digst.dk